عنوان پست
بازدید
نظرات
تاریخ
3
0
1399/08/02
9
1
1399/07/20
17
1
1399/07/04
9
1
1399/06/29
9
1
1399/06/28
11
1
1399/06/25
27
1
1399/06/20
31
2
1399/06/09
31
1
1399/06/07
19
1
1399/06/07
31
1
1399/06/06
33
1
1399/06/06
35
1
1399/06/06
35
1
1399/06/05
29
1
1399/05/25
35
1
1399/05/23
29
1
1399/05/17
17
1
1399/05/08
47
2
1399/05/06
19
1
1399/04/29
15
1
1399/04/26
11
1
1399/04/20
25
0
1399/04/20
33
0
1399/04/17
27
0
1399/04/15
43
0
1399/04/10
27
0
1399/04/08
29
0
1399/04/05
31
0
1399/04/02
35
0
1399/03/23
37
0
1399/03/18
35
0
1399/03/18
83
0
1399/02/29
45
0
1399/02/22
87
0
1399/02/18
33
0
1399/02/11
45
0
1399/02/09
57
0
1399/02/05
57
0
1399/01/27
59
0
1399/01/23

درباره ما

امام جعفر صادق : مَنْ حَفِظَ مِنْ شيعَتِنا ارْبَعينَ حَديثا بَعَثَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقيامَةِ عالِما فَقيها وَلَمْ يُعَذِّبْهُ. امالى الصدوق : ص 253فرمود: هركس از شيعيان ما چهل حديث را حفظ كند و به آن ها عمل نمايد ، خداوند او را دانشمندى فقيه در قيامت محشور مى گرداند و عذاب نمى شود.

نظرسنجی

لذت ارتباط با نامحرم را ترجیح میدهید یا لذت پاکی و بکری با همسر آینده ؟