ما را دنبال کنید

جستجوگر

آمارگیر

  • :: آمار مطالب
  • کل مطالب : 480
  • کل نظرات : 524

خوشاکاروانی که شب راه طی کرد

دم  صبح  اول  به  منزل  نشیند

الهی   بر  افتد    نشان    جدایی

جوانی  بگذرد  تو  قدرش  ندانی

~طبیب اصفهانی

تصویر: فصلنامه فرهنگی پیمان

شهادت امام پنجم حضرت محمد باقر ع - ۷ ذی الحجه

"

هیچ كس مانع این فرقه ی جاهل نشود

كه خطا كرده و در نزد همه محترمند

"

حکیم اصفهانی بنقل از rafati49.blogfa.com

متن شعر از a313110.blogfa.com

تصویر : سفرمی